Badania diagnostyczne

 

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej

związane z realizacją świadczeń

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Badania hematologiczne:

✔ morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,

✔ morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

✔ retikulocyty,

✔ odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

 

Badania biochemiczne i immunochemiczne:

✔ sód,

✔ potas,

✔ wapń zjonizowany,

✔ żelazo,

✔ żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC),

✔ stężenie transferyny,

✔ stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc),

✔ mocznik,

✔ kreatynina,

✔ glukoza,

✔ test obciążenia glukozą,

✔ białko całkowite,

✔ proteinogram,

✔ albumina,

✔ białko C-reaktywne (CRP),

✔ kwas moczowy,

✔ cholesterol całkowity,

✔ cholesterol-HDL,

✔ cholesterol-LDL,

✔ triglicerydy (TG),

✔ bilirubina całkowita,

✔ bilirubina bezpośrednia,

✔ fosfataza alkaliczna (ALP),

✔ aminotransferaza asparaginianowa (AST),

✔ aminotransferaza alaninowa (ALT),

✔ gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),

✔ amylaza,

✔ kinaza kreatynowa (CK),

✔ fosfataza kwaśna całkowita (ACP),

✔ czynnik reumatoidalny (RF),

✔ miano antystreptolizyn O (ASO),

✔ hormon tyreotropowy (TSH),

✔ antygen HBs-AgHBs,

✔ VDRL,

✔ FT3,

✔ FT4,

✔ PSA - Antygen swoisty dla stercza całkowity.

 

Badania moczu:

✔ ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,

✔ ilościowe oznaczanie białka,

✔ ilościowe oznaczanie glukozy,

✔ ilościowe oznaczanie wapnia,

✔ ilościowe oznaczanie amylazy.

 

Badania kału:

✔ badanie ogólne,

✔ pasożyty,

✔ krew utajona - metodą immunochemiczną.

 

Badania układu krzepnięcia:

✔ wskaźnik protrombinowy (INR),

✔ czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),

✔ fibrynogen.

 

Badania mikrobiologiczne:

✔ posiew moczu z antybiogramem,

✔ posiew wymazu z gardła z antybiogramem,

✔ posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

 

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Diagnostyka ultrasonograficzna:

✔ USG tarczycy i przytarczyc,

✔ USG ślinianek,

✔ USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,

✔ USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,

✔ USG węzłów chłonnych.

 

Spirometria.

Zdjęcia radiologiczne:

✔ zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,

✔ zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,

✔ zdjęcie czaszki,

✔ zdjęcie zatok,

✔ zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

✔ gastroskopia,

✔ kolonoskopia.