Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

 

Jak wyrobić kartę EKUZ  ( Informacja NFZ) 

☛ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE.

☛ EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne.

☛ Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że leczysz się zgodnie z zasadami systemu danego kraju.

☛ Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZ.

Przed przejściem do „Kroku 1.”  prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami.

 1. ✔ Jeżeli planują Państwo wyjazd w ciągu najbliższych 30 dni zalecamy zgłosić się z wnioskiem osobiście do oddziału lub jednej z delegatur.
 2. ✔ Prosimy o przesyłanie wniosku tylko na jeden adres e-mail. Przesłanie go na więcej niż jeden adres może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania ze względu na dublowanie wniosków i jednocześnie sztuczne zwiększenie ich ilości w systemie informatycznym MOW NFZ.
 3. ✔ W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla wszystkich  członków rodziny prosimy o wysyłanie ich w jednym pliku, w jednej wiadomości e-mail.
 4. ✔ Prosimy o dołączanie skanu tylko pierwszej strony wniosku (bez stron z informacjami).
 5. ✔ W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla osób, które ukończyły 18 lat, prosimy o dołączanie skanu aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.
 6. ✔ W przypadku odbioru osobistego wniosku, bardzo prosimy o umieszczenie tej informacji także w treści lub tytule e-maila i przekazywanie ich na adres e-mail MOW NFZ lub Delegatury, w której ma być odebrany.

    WAŻNE!!! Informujemy, że w związku ze stale rosnącą liczbą wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego średni czas rozpatrzenia wniosku złożonego  korespondencyjnie (poczta, faks, mail lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP)wynosi od kilkunastu do 30 dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia wniosku do Funduszu.

Jednocześnie przypominamy, że karta EKUZ zachowuje ważność przez 12 miesięcy. Termin ten dotyczy osób ubezpieczonych:

 • ✔ zatrudnionych,
 • ✔ prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • ✔ pobierających rentę,
 • ✔ studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • ✔ członków rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń),
 • ✔ kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ✔ dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia 18 lat).