O Nas

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic”

Zakładem kieruje prezes Joanna Brzozowska. Przychodnię "Medicus Clinic" założył 1 sierpnia 1997 r doktor Sławomir Brzozowski. Pierwsza siedziba NZOZ „Medicus Clinic” znajdowała się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Okrzei 8 w Ciechanowie.  Od grudnia 2008 r naszą siedzibą jest budynek przy ul. Spółdzielczej 2 w Ciechanowie.

W roku 2020 firma przeszła przekształcenie z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. przyjmując jednocześnie zmianę nazwy z NZOZ "MEDICUS" Sławomir Brzozowski na NZOZ "Medicus Clinic" Sp. z o.o.
Przychodnia zarejestrowana jest w Rejestrze Podmiotów Leczniczych pod nr 000000009250.


 

Nasza misja

Misją Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic” jest zapewnienie naszym Pacjentom poczucia bezpieczeństwa zdrowia, leczenie ich, zapobieganie chorobom z użyciem całej dostępnej nam wiedzy oraz aparatury medycznej, przy zachowaniu najwyższych standardów.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Poza opieką lekarską, pielęgniarską oraz położnej w ramach POZ przychodnia oferuje również usługi związane z pobieraniem materiału do badań, szczepienia, a także wiele usług dodatkowo płatnych w tym holter ciśnieniowy, czy wynajem koncentratora tlenu.