Usługi

Zapewniamy świadczenia lecznicze, diagnostyczne, profilaktyczne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny rodzinnej dorosłym i dzieciom, które udzielane są w warunkach ambulatoryjnych lub domowych:
  1. 1. Badania i porady lekarskie w gabinetach i wizyty w domu chorego. 
  2. 2. Pełna diagnostyka w zakresie ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kompetencji lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej. 
  3. 3. Kierowanie na konsultacje i leczenie szpitalne, sanatoryjne. 
  4. 4. Szczepienia obowiązkowe, szczepienia zalecane. 
  5. 5. Badania profilaktyczne, bilanse zdrowia. 
  6. 6. Zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, kroplówki), ekg, pomiary ciśnienia tętniczego. 
  7. 7. Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, opieka położnej środowiskowo-rodzinnej. 
  8. 8. Prowadzenie działalności profilaktycznej i promocji zdrowia .   


Poradnia dla Dorosłych                   / I piętro /
Obejmuje pełną opieką leczniczą, diagnostyczną i profilaktyczną pacjentów w ramach kompetencji lekarza rodzinnego. Opiekę medyczną sprawuje 5 lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych , 5 pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, 3 pielęgniarki praktyki oraz położna środowiskowo-rodzinna. Opieka lekarzy rodzinnych i pielęgniarek jest dostępna w miejscu udzielania świadczeń oraz w domu chorego w ramach wizyt domowych. Na potrzeby medycyny rodzinnej pracuje rejestracja ogólna, gabinet zabiegowy i EKG, punkt szczepień /parter/.

Poradnia dla Dzieci                          / parter /
Świadczy pełne usługi lecznicze, diagnostyczne i profilaktyczne dla małych pacjentów w ramach opieki lekarza rodzinnego - pediatry. W Poradni dla Dzieci fachową poradą dla dzieci chorych i zdrowych służy 4 lekarzy pediatrów oraz 3 pielęgniarki. Opieka lekarzy pediatrów i pielęgniarek jest dostępna w NZOZ „Medicus” oraz w domu, w ramach patronaży i wizyt domowych. Na potrzeby Poradni dla Dzieci pracuje rejestracja Poradni dla Dzieci, gabinet zabiegowy i EKG /I piętro/ oraz punkt szczepień.    

http://pakietonkologiczny.gov.pl/

 

Program "8 tygodni do zdrowia"

 

        Program "8 tygodni do zdrowia" - to kompletny program profilaktyczno-treningowy. Chcemy rozruszać Polaków. Zachęcić do regularnej aktywności fizycznej, która jest najlepszą inwestycją w dłuższe i zdrowsze życie. Pokażemy jak ćwiczyć bezpiecznie, tak by efekty byłby satysfakcjonujące.
        Razem z trenerami, lekarzem, fizjoterapeutą i psychologiem będziemy towarzyszyć chętnym w dwumiesięcznej ścieżce treningowej do lepszego zdrowia. Udział może wziąć każdy, niezależnie od dotychczasowego zaangażowania sportowego czy sprawności.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/