O Nas

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS Clinic”

Zakładem kieruje prezes Joanna Brzozowska. Przychodnię "Medicus Clinic" założył 1 sierpnia 1997 r doktor Sławomir Brzozowski. Pierwsza siedziba NZOZ „Medicus Clinic” znajdowała się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Okrzei 8 w Ciechanowie. Od grudnia 2008 r naszą siedzibą jest budynek przy ul. Spółdzielczej 2 w Ciechanowie.

W roku 2020 firma przeszła przekształcenie z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. przyjmując jednocześnie zmianę nazwy z NZOZ "MEDICUS" Sławomir brzozowski na NZOZ "Medicus Clinic" sp. z o.o.
Przychodnia zarejestrowana jest w Rejestrze Podmiotów Leczniczych pod nr 000000009250.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NZOZ "MEDICUS CLINIC" SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną kontakt@medicus-ciech.pl drogą pocztową bądź osobiście do dnia 10.07.2023 roku, do godz. 11:00.

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe pobierz
Załącznik nr 1 do ZO - Formularz ofertowy pobierz
Załącznik nr 1A do ZO pobierz
Załącznik nr 2 do ZO - Oświadczenie Wykonawcy pobierz
Załącznik nr 3 do ZO - Oświadczenie o przynależności pobierz
Załącznik nr 4 do ZO pobierz
Załącznik nr 5 do ZO - Zobowiązanie do udostępnienia zas pobierz
Załącznik nr 6 do ZO - Oświadczenie Wykonawcy pobierz
Załącznik nr 7 do ZO - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym pobierz

Zadane pytania i odpowiedzi do nich


Pytania do Wykonawcy pobierz
Odpowiedzi na pytania wykonawcy pobierz

Wyniki


Wybór najkorzystniejszej oferty pobierz

 


Nasza misja

Misją Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic” jest zapewnienie naszym Pacjentom poczucia bezpieczeństwa zdrowia, leczenie ich, zapobieganie chorobom z użyciem całej dostępnej nam wiedzy oraz aparatury medycznej, przy zachowaniu najwyższych standardów.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Poza opieką lekarską, pielęgniarską oraz położnej w ramach POZ przychodnia oferuje również usługi związane z pobieraniem materiału do badań, szczepienia, a także wiele usług dodatkowo płatnych w tym holter ciśnieniowy, czy wynajem koncentratora tlenu.